Hoe het hier ooit begon – De Nederlandse Gidsen Beweging in het Holenbergbos

Op 10 juni 1956 werd in dit bos met de aanpalende velden het ‘Nationaal Buitencentrum van de Nederlandse Gidsenbeweging’ (katholieke padvinderij voor meisjes) geopend. De officiële opening van het hoofdkampeerterrein van de gidsen werd bijgewoond door velen gidsen uit het hele land en notabelen uit de regio van Schaijk.

Luister naar herinneringen van gidsenleidster mw Ria Grul uit de tijd van de gidsen op De Holenberg, met foto’s uit die jaren.

De naam Holenberg bestond al en komt op oude kaarten voor. Het betekent zoiets als ‘berg in het hout/bos’. Op 29 mei 1965 brachten Koningin Juliana, beschermvrouwe van de Gidsen, en monseigneur Bekkers, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, een bezoek aan dit buitenverblijf.

Soms waren er meer dan honderd gidsen tegelijk aanwezig, zij verbleven in vele tenten. Er stond een gebouw met keuken en wasgelegenheid en een grote verblijfsruimte: Het ‘Ravennest’. Vernoemd naar de raaf in het wapen van de toenmalige gemeente Schaijk. Toepasselijk als je weet dat er ook nu weer ‘Raven’ nestelen in natuurgebied De Maashorst.

De Holenberg is tot 1973 een kampeerterrein en opleidingscentrum geweest voor het kader van de Nederlandse Gidsenbeweging.

Daarna is het terrein in 1975 aangekocht door de Stichting voor Zon en Vrijheid (later Paasheuvelgroep), die jeugdkampen organiseerden en hier het kamperen in de natuur voor een groter publiek introduceerden. In 2017 heeft een lokale ondernemer het terrein omgetoverd tot Hartje Groen.

Hartje Groen heeft geprobeerd voor alle publicaties, alle rechthebbenden van de foto’s te achterhalen. Mocht je desondanks foto’s tegenkomen, waarvan je rechthebbende bent en je hebt geen toestemming gegeven voor de publicatie van een foto, neem dan contact op via contact@hartjegroen.com

90 plaatsen
13 hectare

We zijn helemaal van de kaart
Klik op de kaart en ontdek je mooiste plek!

Beschikbaar & boek